سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دوستی احمق، چونان درخت آتش است که [خودرا می سوزاند و] پاره ای از آن، پاره دیگری را می خورد . [امام علی علیه السلام]
زمستان 1386 - Academic Society of English Translation
 • پست الکترونیک
 • شناسنامه
 •  RSS 
 • پارسی بلاگ
 • پارسی یار
 • I know you won"t come back
  می دانم که دیگر  باز  نخواهی گشت

  Everything that was .Time has left is behind
  هر چه که بود دیگه گذشته و
  زمان اونو پشت سر گذاشته
   
  I know that you won"t return
  می دانم که دیگر  باز  نخواهی گشت
  What happened between us
  اون چیزی که بین ما اتفاق افتاد
  Will never be repeated
  دیگه هرگز تکرار نخواهد شد
   
  Even when a thousand years pass
  حتی اگه هزار سال هم بگذره ,

  it won"t be enough to fade you away and to forget
  .
  کافی نیست واسه فراموش کردنت و خاطراتت رو از ذهنم محو کردن 
   
  And now I"m here
   
  و اکنون من اینجا هستم
  Trying to turn valleys into cities
  تلاش می کنم که دره ها را به شهرها بدل کنم
  Mixing the Sky with the Sea.
  آسمان و دریاها را در هم بیامیزم
   
  I know I let you escape,
  می دونم که من اجازه دادم و باعث شدم که از من بگریزی
  I know I lost you
  می دونم که تو رو از دست دادم
  nothing can be the same;
  هیچ چیز  دوباره مث قبل نمی شه
   
  A millennium could be enough for you to forgive
  هزار سال میتونه کافی باشه که منو ببخشی
   
  I"m here, loving you
  من اینجا هستم، عاشق تو
   
  suffocating,
  in photographs and scrapbooks,
    از نفس افتاده زیر باری از عکس ها و آلبوم ها
  in s and momentos
   وسایل و خاطرات لحظات با تو بودن
   
   can"t comprehend
  نمی تونم درک کنم
  I"m driving myself mad
  دارم دیوانه می شمc
  Changing a foot for My own face
  و دست و پامو گم کرده ام
   
  The letters I wrote,
  نامه هایی که نوشتم
  I never sent
  هرگز نفرستادم
   
  It"s all the matter of time and faith
  مهم ، گذشت زمان است و وفاداری من به تو
  A millennium with another thousand years...
  و این که
  هزار .هزار  سال
  Are enough to love
  کافی است برای عشق ورزیدن
   

  If you still think something of me...
  اگر هنوز درباره من فکر می کنی
  You know I"m still waiting for you...
  مطمئنا می دانی که هنوز منتظر تو هستم
   
  bybye with a big smile  انجمن علمی مترجمی زبان انگلیسی ::: یکشنبه 86/12/19::: ساعت 11:22 صبح
  نظرات دیگران: نظر

  True friendship is
  like sound health;
  the value of it is
  seldom known
  until it is lost.


  دوستی واقعی مثل سلامتی هست

  ارزش اون رو معمولا تا وقتی که از دستش بدیم نمی دونیم
  ----------------------------------------------------
  A real friend
  is one who walks in
  when the rest
  of the world walks out.


  یک دوست واقعی اونی هستش که وقتی میاد

  که تموم دنیا از پیشت رفتن
  --------------------------------------------------------------------
  Don"t
  walk in front of me,
  I may not follow.
  Don"t walk behind me,
  I may not lead.
  Walk beside me and
  be my friend.

  جلوی من قدم بر ندار،

  شاید نتونم دنبالت بیام.

  پشت سرم راه نرو،

  شاید نتونم رهرو خوبی باشم.

  کنارم راه بیا و دوستم باش

  -------------------------------------------------------------------------------


  Friends are God"s way of taking care of us.


  دوستان، روش خدا برای محافظت از ما هستن


  --------------------------------------------------------------------------------

  Friendship is one mind
  in two bodies.


  دوستی یعنی یک روح در دو بدن  انجمن علمی مترجمی زبان انگلیسی ::: یکشنبه 86/12/19::: ساعت 11:14 صبح
  نظرات دیگران: نظر

  motivating story


  A story is told about a soldier who was finally coming home after having fought in Vietnam. He called his parents from San Francisco.

  "Mom and Dad, I"m coming home, but I"ve a favor to ask. I have a friend I"d like to bring home with me."

  "Sure," they replied, "we"d love to meet him."

  "There"s something you should know the son continued, "he was hurt pretty badly in the fighting. He stepped on a landmine and lost an arm and a leg. He has nowhere else to go, and I want him to come live with us."

  "I"m sorry to hear that, son. Maybe we can help him find somewhere to live."

  "No, Mom and Dad, I want him to live with us."

  "Son," said the father, "you don"t know what you"re asking. Someone with such a handicap would be a terrible burden on us. We have our own lives to live, and we can"t let something like this interfere with our lives. I think you should just come home and forget about this guy. He"ll find a way to live on his own."

  At that point, the son hung up the phone. The parents heard nothing more from him. A few days later, however, they received a call from the San Francisco police. Their son had died after falling from a building, they were told. The police believed it was suicide. The grief-stricken parents flew to San Francisco and were taken to the city morgue to identify the body of their son. They recognized him, but to their horror they also discovered something they didn"t know, their son had only one arm and one leg.

   

  The parents in this story are like many of us. We find it easy to love those who are good-looking or fun to have around, but we don"t like people who inconvenience us or make us feel uncomfortable. We would rather stay away from people who aren"t as healthy, beautiful, or smart as we are. Thankfully, there"s someone who won"t treat us that way. Someone who loves us with an unconditional love that welcomes us into the forever family, regardless of how messed up we are.  انجمن علمی مترجمی زبان انگلیسی ::: یکشنبه 86/12/19::: ساعت 11:12 صبح
  نظرات دیگران: نظر

  has written in "there is spiritual solution to every problem"
  Yes, you can literally rid yourself of any and all problems by seeking and implementing spiritual solutions. I have explained what I mean by spiritual, problems and solutions...
  1- Everything in our universe is nothing more than energy. That is, at the very core of its being, everything is vibrating to a certain frequency.
  2- Slower frequencies appear more solid and this is where our problems show up.
  3- Faster frequencies such as light and thought are less visible.
  4- The fastest frequencies are what I am calling Spirite.
  5- When the highest/fastest frequencies of spirit are brought to the presence of lower/slower frequencies, they nullify and dissipate those things we call problems.
  6- You have the ability and the power to increase your energy and access the highest/fastest energies for the purpose of eradicating any problem in your life.
  7- There are some basic foundations and principles that you will need to understand and practice in order to access spiritual solutions to any problems that you may be experiencing.
  8- Your ultimate choice, once you understand these principles is whehther to align yourself with a high energy field or a low energy field.
  9- In essence, when you finally come to know and understand the world of spirit on an intimate basis, you will see clearly that all problems are illusions in that they are concocted by our minds because we have come to believe that we are seperate from our source, which I call God, but you can lable it any way that you prefer.
  10- These illusions are nothing more than mistakes in our thinking and like every error they dissolve when put face to face

  with the truth


  از دکتر وین دایر:

  بله، شما می توانید با بکارگیری راه حلهای معنوی و روحی، از شر هرگونه مسئله ای خلاص شوید . من در اینجا توضیح می دهم که منظورم از معنویت، مشکلات و راه حلها چیست.
   
  1- در دنیا چیزی غیر از انرژی وجود ندارد. در قلب هستی همه چیز در حال ارتعاش ذاتی خود است
   
  2- فرکانسهای پایین تر شبیه به اجسام سفتی هستند که ما در زندگی روزانه ی خود به آنها مسئله می گوییم
   
  3- فرکانسهای تندتر مانند نور و فکر کمتر قابل دیدن هستند
   
  4- سریعترین فرکانسها چیزهایی هستند که من بدانها معنویت می گویم
   
  5- وقتی سریعترین/بالاترین فرکانسهای معنوی بسمت فرکانسهای کم/پایین می آیند، آنها را پوچ می کنند و مسئله ها را بر باد می دهند
   
  6- توان این را داری که انرژی ات را افزایش دهی و به
   بالاترین/سریعترین انرژیها برای ریشه کنی ناگواریهای زندگی ات دسترسی داشته باشی
   
  7- اصول و بنیانهای اصلی ای را نیاز داری تا راه حلهای معنوی رابرای حل تمام مسایلی که در زندگیت تجربه می کنی، بفهمی و بکار گیری.
   
  8- اختیار نهایی با توست که بعد از فهمیدن این اصول خودت را به انرژی بالاتری برسانی یا به حوضه ی انرژیهای پایین بیاندازی
   
  9- ذاتا، وقتی دنیای معنویت را بر پایه های اصلی اش میبینی و می فهمی، خواهی دید که مشکلات فقط چشم بندیهایی هستند که در ذهن ما جعل می شوند، زیرا ما باور کرده ایم که از چشمه ی اصلی (که من به آن خدا می گویم و شما هر چیز دیگری می توانید به آن بگویید) جدا ایم
   
  10- این چشم بندیها (مسائل دور و بر ما) چیزی غیر از اشتباهاتی در طرز تفکر ما نیستند و مانند هر خطای دیگری وقتی با حقیقت چشم توی چشم مواجه شوند، فورا آب می شوند.
   
  امیدوارم آدم برفی هایی بنام مشکلات در زندگی با نیروی خدایی ما آب شوند.........    انجمن علمی مترجمی زبان انگلیسی ::: پنج شنبه 86/12/16::: ساعت 9:53 صبح
  نظرات دیگران: نظر

  I would rather have one rose and a kind word from a friend while I"m here

  than a whole truckload when I"m gone.

  miadgah group  انجمن علمی مترجمی زبان انگلیسی ::: پنج شنبه 86/12/16::: ساعت 9:50 صبح
  نظرات دیگران: نظر

  HANG IN THERE
  استقامت به خرج دادن. تاب آوردن. با اوضاع ساختن
  I know things are pretty tough me. If you hang in there things will come out ok.

  HIT BELOW THE BELT
  نامردی کردن. نارو زدن
  iI"ll never do any business with Peter again. He really hits below the belt

  LET THE CAT OUT OF THE BAG
  رازی از دهان کسی پریدن. پته کسی را روی آب انداختن
  Nobody was supposed to tell him about the surprise party, but my sister let the cat out of the bag

  GET A KICK OUT OF SOMETHING
  از چیزی کیف کردن. از چیزی حظ کردن
  I always get a kick out of his jokes

  I have also added sentences for a better understanding of the idiom

  GO FLY A KITE

  برو پی کارت! بزن به چاک

  stop bothering me! go fly a kite  انجمن علمی مترجمی زبان انگلیسی ::: پنج شنبه 86/12/16::: ساعت 9:45 صبح
  نظرات دیگران: نظر

  Flower in the Crannied Wall

  Alfred Lord Tennison
   Flower in the crannied wall
  I pluck you out of the crannies,
  I hold you here, root and all, in my hand,
  Little flower - but if I could understand
  What you are, root and all, and all in all,
  I sould know what God and man is.

  گل وحشی
  آلفرد لرد تنی سـُن
   
   
  ای گل ِ وحشی
  که از شکاف ِ دیوار ِ شکسته ای روییده ای
  تو را بیرون خواهم کشید
  و بر کف ِ دست خواهم نهاد
  ریشه و ساقه و گل، هر سه با هم،
   
  اما اگر می توانستم
  تو را بفهمم که چیستی
  ریشه و ساقه و گل با هم
  خداوند را
  و جوهر ِ ذات ِ آدمی را نیز می شناختم.  انجمن علمی مترجمی زبان انگلیسی ::: پنج شنبه 86/12/16::: ساعت 9:44 صبح
  نظرات دیگران: نظر

  1.  Take into account that great love and great achievements involve great risk.
  1- بر این باور باش که عشق و دستاوردهای عظیم، در برگیرنده مخاطرات بزرگ است.
  2.  When you lose, don"t lose the lesson.
  2- آنگاه که می بازی، از باختت درس بگیر.
  3.  Follow the three R"s:
  Respect for self,
  Respect for others and
  Responsibility for all your actions.
  3- سه اصل را دنبال کن:
  محترم داشتن خود
  محترم داشتن دیگران
  جوابگو بودن در قبال تمام کنش های خود 
  4. Remember that not getting what you want is sometimes a  wonderful stroke of luck.
  4- به یاد داشته باش، دست نیافتن به آنچه می خواهی، گاهی از اقبال بیدار تو سرچشمه می گیرد. 
  5. Learn the rules so you know how to break them properly.
  5- قواعد را فرا گیر تا به چگونگی شکستن آن ها به گونه ای شایسته، آگاه باشی. 
  6. Don"t let a little dispute injure a great relationship.
  6- نگذار ستیزه ای خُرد بر ارتباطی پرقدر، خللی وارد سازد. 
  7. When you realize you"ve made a mistake, take immediate steps to correct it.
  7- هرگاه به اشتباه خویش پی بردی، بی درنگ گامهایی برای اصلاح آن بردار.  
  8. Spend some time alone every day.
  8- هر روز مجالی را صرف خلوت کردن کن. 
  9.  Open your arms to change, but don"t let go of your values.
  9- آغوشت را به سوی دگرگونی بگشای، امّا از ارزش های خود دست برندار. 
  10. Remember that silence is sometimes the best answer.
  10- به یاد داشته باش، خاموشی گاهی بهترین پاسخ است. 
  11. Live a good, honorable life. Then when you get older and   think back, you"ll  be able to enjoy it a second time.
  11- نیکو و آبرومند زندگی کن، آنگاه، به وقت سالخوردگی، هنگامی که به گذشته بیندیشی، از زندگی ات دیگر بار لذت خواهی برد.  
  12. A loving atmosphere in your home is the foundation for  your life.
  12- فضای عشق در خانه تو شالوده ای است برای زندگی ات . 
  13. In disagreements with loved ones, deal only with the  current situation. Don"t bring up the past.
  13- در ناسازگاری ها با افراد مورد علاقه ات، تنها به وضعیت فعلی بپرداز. گذشته را بزرگ نکن. 
  14. Share your knowledge. It is a way to achieve immortality.
  14- دانش خود را تسهیم کن، که طریقی برای دستیابی به جاودانگی است. 
  15. Be gentle with the earth.
  15- با زمین مهربان باش. 
  16. Once a year, go someplace you"ve never been before.
  16- سالی یکبار به جایی برو که پیش تر هرگز در آن جا نبوده ای.  
  17. Remember that the best relationship is one in which your love for each other exceeds your need for each other.
  17- به یاد داشته باش، بهترین رابطه، رابطه ای است که عشقتان به یکدیگر بر نیازتان به یکدیگر فزونی یابد. 
  18.  Judge your success by what you had to give up in order to get it.
  18- کامیابی خود را به داوری بنشین، از آن طریق که بدانی چه واگذارده ای تا کامیابی را بدست آوری. 
  19. Approach love and cooking with reckless abandon.
  19- به عشق و آشپزی با واگذاردن بی پروا دست یاب. 


  انجمن علمی مترجمی زبان انگلیسی ::: پنج شنبه 86/12/16::: ساعت 9:40 صبح
  نظرات دیگران: نظر

  Hello
   
  Here"s a website for practising English pronunciation, it looks fun though I"ve not tested the entire material.  Hope you find it easy to use and enjoy the activities, I"d be glad to hear your ideas in case you care to let me know
   
  http://www.cambridgeenglishonline.com/Phonetics_Focus


  انجمن علمی مترجمی زبان انگلیسی ::: یکشنبه 86/10/9::: ساعت 8:8 صبح
  نظرات دیگران: نظر

  لیست کل یادداشت های این وبلاگ

  >> بازدیدهای وبلاگ <<
  بازدید امروز: 4
  بازدید دیروز: 6
  کل بازدید :10793

  >>اوقات شرعی <<

  >> درباره خودم <<
  زمستان 1386 - Academic Society of English Translation
  مدیر وبلاگ : انجمن علمی مترجمی زبان انگلیسی[14]
  نویسندگان وبلاگ :
  انجمن[0]

  Academic society of English translating

  >> پیوندهای روزانه <<

  >>لوگوی وبلاگ من<<
  زمستان 1386 - Academic Society of English Translation

  >>لوگوی دوستان<<

  >>آرشیو شده ها<<

  >>جستجو در وبلاگ<<
  جستجو:

  >>اشتراک در خبرنامه<<
   

  >>طراح قالب<<